Pode un peón capturar horizontalmente?
Pode un peón capturar horizontalmente?
Anonim

Capturando. A diferenza doutras pezas, o peóns non capturar na mesma dirección na que se move. Acapturas de peóns adiante diagonalmente un cadrado cara á esquerda ou á dereita (ver diagrama). Outra regra inusual é o en passantcapturar.

Aquí, un peón pode capturar de lado?

Agás no seu primeiro movemento, a peón só pode avanzar un cadrado á vez. Os peóns poden nunca retrocede. Aínda que a peón avanza directamentecapturas falando un cadrado en diagonal cara adiante. No diagrama Branco pode capturar ou a Torre ou o Cabaleiro.

Do mesmo xeito, pode un peón capturar unha raíña? Si. Como calquera outra peza, os peóns poden capturar outra peóns, raíñas, torres, bispos e cabaleiros; e eles pode dar cheques.

Simplemente, pode un peón moverse e capturar nunha quenda?

Na súa primeira mover, cada un peón ten a opción de mover adiante un espazo ou dous espazos. Despois disto mover, eles podemover un espazo adiante. Para capturar, o Movementos de peóns en diagonalun espazo (ver diagrama). O Lata de peón nuncamover cara atrás.

Pode un peón moverse en diagonal sen capturar?

En caso contrario, pode non se move en diagonal. O superiorpeón xa ten movido do seu cadrado orixinal. Pode mover só un cadrado adiante. Así mesmo, iso pode capturar en movemento á esquerda ou á dereita en diagonal se o cadrado contén unha peza oposta.

Popular por tema